Cheque dixitalización 2021

cheque dixitalización 2021

Volven as subvencións da Xunta de Galicia «Cheque dixitalización 2021»

Nesta entrada, explicarémosvos en sinxelos pasos que son estas axudas, a quen van dirixidas e como solicitalas.

Segundo a propia Xunta de Galicia, estas axudas están dirixidas para favorecer a adaptación á situación xerada pola COVID-19 ás distintas empresas a través dun apoio económico para inversións en procesos dixitais.

Principalmente, o cheque se determina como subvencións en réxime de concorrencia non competitiva e réxime de mínimis; polo tanto deben ser solicitadas o antes posible. Ponte en contacto con ControlP.es para calquera dúbida.

Categorías obxecto ou susceptibles de ser subvencionadas:

O obxectivo é facilitar a recuperación económica axudando ás PEMES para implementar procesos tecnolóxicos e dixitais nos seus negocios. Entre as posibles categorías que entran a formar parte destes cheques están:

 1. Solucións para a incorporación do teletraballo e solucións de conectividade. Con sistemas como a tecnoloxía Cloud, a xestión do tempo e distintos softwares que faciliten os procesos de traballo en remoto.
 2. Solucións para facilitar a ciberseguridade.
 3. Procesos de mellora da presenza na internet por mor da COVID-19, bots de conversación autónoma, integración de sistemas de comercio básicos, mellora do catálogo de produtos, solucións de atención remota, sistemas pick and go (compra en móbil e recollida en tenda), etc.
 4. Notificacións electrónicas para a xestión da hostelería (códigos QR, menús, cartas…)
 5. Sistemas de control de presenza: cámaras, sensores, sistemas de check-in/check-out.
 6. Sistemas de control de aforo: cámaras, sensores, sistemas en liña sobre catálogo diario (xestión de citas), xestión de colas.
 7. Sistemas de control de estado sanitarios: cámaras específicas, pulseiras.
 8. Sistemas de control de normas de calidade COVID-19.
 9. Sistemas e aplicacións de xestión baseados en Low code automation.
 10. Sistemas de catálogos diarios efémeros; sistemas de xestión de pedidos efémeros, comandas.
 11.  Sistemas de cartelería electrónica para mensaxes a clientela e de emisión de contidos en xeral.
 12. Sistemas de balizas.
 13. Automatización de procesos regulados, tarefas reguladas, pasos regulados por COVID-19.

Posibles beneficiarios do cheque dixitalización 2021:

a) Pequenas empresas, incluídos autónomos e autónomas que cumpran a condición de pequena empresa) do sector servizos.

b) Entidades de economía social como: sociedades cooperativas galegas, sociedades laborais, empresas de inserción e centros especiais de emprego. Quedan excluídas desta categoría as entidades dedicadas aos sectores da pesca e da acuicultura.

c)  Entidades do tecido asociativo empresarial e laboral:  asociacións empresariais, agrupacións industriais, colexios profesionais, asociacións sindicais ou cámaras.

Tipo de gasto subvencionables:

 • Activos como: Equipos informáticos, sensórica, wearables e outro equipamento electrónico. Licenzas de Software estándar de mercado (para comprobar que se trata dun produto, verificarase que existe unha páxina web pública dispoñible na internet onde, como mínimo, explíquense as características do software e as condicións nas que se comercializa). Dispositivos de conectividade cando o traballo se desenvolva nunha zona rural na que se deban realizar gastos extraordinarios para adaptar a conexión a necesidades de acceso a redes.
 • Gastos de subscrición a software como servizo estándar de mercado (comprobado como no punto anterior) durante un ano, o custo subvencionable será en todo caso, o abonado por parte do solicitante durante o período de gasto subvencionable, co límite de cobertura dun ano.
 •  Colaboracións externas encamiñadas á adaptación e personalización dos sistemas dixitais e ao adestramento sobre a súa aplicación e uso. (cun gasto subvencionable de ata 4.000 €)

Importe das axudas:

A contía da axuda será do 80% dos gastos subvencionables, co límite máximo de 9.600 euros por empresa ou o importe máximo de minimis que poida recibir.

Prazos:

O prazo remata o 30 de setembro do 2021, a excepcionalidade de agotamento anterior do crédito.

 

Leave a Reply Text

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *